Monday, November 28

Web Bot အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

Web Bot ဆိုတာဟာ အင္တာနက္ Bot ေဆာ့ဖ္၀ဲ program ျဖစ္ၿပီး keywords မ်ားအား track လိုက္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား မွတ္သားျခင္း စတာေတြအသံုးျပဳတဲ့ program တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Web Bot ကို Internet Bot လို႔လည္း ေခၚေ၀ၚၾကၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ 1997 ခုႏွစ္မွစတင္၍ေပၚေပါက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အစကေတာ့ Wet Bot မ်ာအား စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားအား ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၿပီး ပထမဆံုး Web Bot တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့သူကေတာ့ Clif High ႏွင့္ George Ure တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၎တို႕ႏွစ္ဦးဟာ ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာမ်ား၊ algorithm မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး Web Bot မ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Clif High ႏွင့္ George Ure တို႕ႏွစ္ဦးဟာ Web Bot မ်ားကို ေရးဆြဲဖန္တီးခဲ့ၿပီးေနာက္ Search Engine မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳလာပါတယ္။ ထို Web Bot မ်ားဟာ Crowd ႏွင့္ Spider တို႕ကဲ့သို႕ေသာ Search keyword မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမွ ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေန႕စဥ္အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ Search Engine မ်ားဟာ Crowd ႏွင့္ Spider လို႔ေခၚတဲ့ keyword မ်ားကို Search Engine ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ ကာ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႕ Web Bot မ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 300,000 မွ်ေသာ keyword မ်ားကို အခိ်န္ပို္င္းအတြင္း ရွာေဖြလာႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၀က္ဘ္အသံုးျပဳမႈအတြက္ အဓိက အေထာက္အကူျဖစ္ေသာ programမ်ား အျဖစ္ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကပါတယ္။


Web Bot မ်ားအား အျခားေသာ အသံုးျပဳမႈမ်ားကေတာ့ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာမ်ား ခန္႕မွန္းျခင္း ၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း တို႔အတြက္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူေတြကေတာ့ Bot မ်ားရဲ႕ တြက္ခ်က္ခန္႕မွန္းမႈ အားယံုၾကည္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ Bot မ်ားကို ေစ်းကြက္ခန္႕မွန္းစရာ အဓိကအရာလို႔ မျမင္ၾကပါဘူး။ Web Bot မ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ အမွတ္ရစရာတစ္ခုကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ 2001 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ Tu-154 Jetliner crash ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းအား Web Bot မွ ရက္ 90 မတိုင္မွီကတည္းက ခန္႕မွန္းတြက္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ Bot ႏွင့္ပက္သက္လို႔ မယံုၾကည္ေနာက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈမ်ား၊ ရွိေနေပမဲ့ လူသားတို႕အေနျဖင့္ Bot ကို ယံုၾကည္အားထားရာ တစ္ခုအျဖစ္ေတာ့ မသတ္မွတ္ ေသးပါဘူး။

No comments:

Post a Comment