Wednesday, November 30

Proxy Main SiteProxy နံပါတ္ေတြယူလို႔ရတဲ့

Main Site ရွယ္ေပးပါဦး။
ဒီလိုေလးေမးလာေတာ႔ ဟုတ္ကဲ ကၽြန္ေတာ္ အျမဲလိုလိုယူေလ့ရွိတဲ႔ Site ကေတာ႔
Hide my ass လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒီ Site မွာက Proxy ေတြ စကၠန္႔နဲ႔အမွ် ကို Update ျဖစ္ပါတယ္။ Port လဲ
အစံုရွိပါတယ္ တျခား Site ေတြကိုေတာ႔ မေျပာျပေတာ႔ပါဘူး ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ႔ ေၾကာ္ျငာေတြ
တအားမ်ားတဲ႔ Site ေတြျဖစ္လို႔ပါ။
www.http://hidemyass.com/proxy-list/ မွာသြားေရာက္ျပီး ယူလို႔ရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment