Wednesday, February 8

ဗုဒၶဘာသာအမွန္ဟူသည္ရက္ရာဇာေန့မွာ ငရုတ္သီးစားရင္ မစပ္ဘူးလား "

" စပ္ပါတယ္ဘုရား.."

" ရက္ရာဇာေန့မွာလုပ္ေသာ အကုသိုလ္သည္ မေကာင္းက်ိဳးကိုမေပးပဲေနပါ့မလား..."

" မေနပါဘုရား.."

" ကံမေကာင္းေသာသူသည္ ရက္ရာဇာေန့မွာအိမ္တိုင္ထူၿခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာပါ့မလား "

" မခ်မ္းသာပါဘုရား..."

" ေမာင္စိန္တို့ရြာမွာ အိမ္ေၿခဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ "

" ၁၀၀ ရွိပါတယ္ဘုရား..."

" ၄င္း အိမ္ေၿခ ၁၀၀ မွာ ရက္မေရြးဘဲ ေဆာက္တဲ့အိမ္ ပါရဲ့လား "

" မပါ ပါဘုရား "

" ရက္ေရြးၿပီးေဆာက္တဲ့အိမ္ေတြသည္ ခ်မ္းသာတဲ့အိမ္ေတြ ခ်ည္းပဲလား "

" မြဲေသာ အိမ္ေတြသာ မ်ားပါတယ္ဘုရား "

" ဒီလိုဆိုရင္ ရက္ေကာင္းေတြက ေကာင္းက်ိဳးေပးႏိုင္ပါသလား..."

" မေပးႏိုင္ပါဘုရား "

" ရက္မေရြးဘဲ မဂ္လာေဆာင္တဲ့ လင္မယားရွိရဲ့လား "

" မရွိပါဘုရား "

" လင္မယားတုိင္း မကြဲမကြာႏွင့္ ခ်မ္းသာတာခ်ည္းပဲလား "

" မဟုတ္ပါဘုရား..."

" ရက္ေကာင္းေတြကိုအားကိုးရတာ အလကားေပါ့ .. "

" အလကားပါဘုရား.."

" ကုသိုလ္ကိုအားကိုးမွ ဗုဒၶ’ဘာသာကြယ့္ ေမာင္စိန္ရဲ့..."

" မွန္ပါ့ဘုရား.."


************** &&&&&&&********************


" ၿပႆဒါးေန့မွာ ထန္းလ်က္ခဲကို စားရင္မခ်ိဳဘူးလား "

" ခ်ိဳပါတယ္ဘုရား.."

" ကုသိုလ္လုပ္ရင္ ကုသိုလ္မၿဖစ္ဘူးလား "

" ၿဖစ္ပါတယ္ဘုရား "

" ကုသို္လ္ကံသည္ အက်ိဳးေပးခြင့္ရေသာ္လည္း ၿပႆဒါးေန့မွာ အက်ိဳးမေပးေသးဘဲ ဆိုင္းငံ့ေနတယ္လို့ဘုရားေဟာပါသလား "

" မေဟာပါဘုရား "

" ဒီလိုဆိုရင္ ကံေကာင္းေထာက္ပံ့ေနေသာသူသည္ ၿပႆဒါးေန့မွာ အိမ္တိုင္ထူၿခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းက်ိဳးကို ရဦးမွာလား "

" မရပါဘုရား "

" ေၾကာက္စရာမဟုတ္ အကုသိုလ္ကိုသာ ေၾကာက္ရမယ္မဟုတ္လား "

" မွန္ပါ့ဘုရား "

" ဒီလိုဆိုရင္ ၿပႆဒါးေန့က ေၾကာက္စရာမဟုတ္ ... အကုသိုလ္သာေၾကာက္ရမယ္မဟုတ္လား ...အဲ့တာေၾကာင့္ အကုသိုလ္ကိုမေၾကာက္ပဲ ၿပႆဒါးကိုေၾကာက္ေနလွ်င္ ၿဗာဟၼဏ ဘာသာ ..ၿပႆဒါးကိုမေၾကာက္ အကုသိုလ္ကိုေၾကာက္ မွ

ွဗုဒၶဘာသာ လို့မွတ္ကြဲ ့..."


**************&&&&&&&&&&&&&&***********************


" ေဗဒင္တိုင္းသာ သတၱ၀ါေတြၿဖစ္ေနၾကရင္ သိဒၶတၳမင္းသား ဖြားၿမင္ေသာအခါ ဖြားဖက္ေတာ္ ခုႏွစ္ေယာက္ လည္း တစ္ခ်ိန္တည္း ေမြးဖြားၾကတယ္ ... ဖြားဖက္ေတာ္တို့ရဲ့ ဇာတာခြင္ ႏွင့္ သိဒၶတၳမင္းသားဧ။္ ဇာတာခြင္ သည္အတူတူပဲ ...သိဒၶတၳမင္းသား.ဘုရားၿဖစ္လွ်င္

ဖြားဖက္ေတာ္ေတြလည္း ၿဖစ္သင့္တယ္ ... အခုေတာ့ သတၱ၀ါေတြ ၿဖစ္ၾကရတာက ေဗဒင္ ဇာတာခြင္အတိုင္းမဟုတ္...ကံၾကမၼာအတိုင္း

သာၿဖစ္ၾကရေသာေၾကာင့္.သိဒၶတၳမင္းသား.့္ က ဘုရားၿဖစ္ ...ကာဠဳဒါယီတို့က ရဟႏၱာ ၿဖစ္ၾကရတယ္ မဟုတ္လား "


" မွန္ပါ့ဘုရား "


" အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေဗဒင္အေခၚၿဖစ္ေသာ ၿပႆဒါး...ရက္ရာဇာ...ရွမ္းရက္ ...တာေနာရက္...ကမၻာပ်က္ရက္တို့သည္ ပညတ္ေတြဟုမွတ္...ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမေပးႏိုင္ ...ေဗဒင္ဆရာေတြကို ထမင္းအုိးခြဲတာမဟုတ္ဘူးကြဲ ့...ပညတ္စြဲကြာေအာင္ ခြာရတာပဲကြယ့္ ေမာင္စိန္ရဲ့...."


" မွန္ပါ့ဘုရား .."


*******************&&&&&&&&&&&&&********************ဘုရားေဟာထက္ ေဗဒင္ကို ယံုသူေတြ နမႏၱာက်မ္းကို ယံုသူေတြ မ်ားပါတယ္....တႏွစ္ေခါက္ ထုတ္တဲ့ သၾက္န္စာမွာၿဗဟၼာမင္းၾကီးက

ႈဦးေခါင္းၿပတ္ၾကီးကို နတ္သမီးမ်ားတစ္ေယာက္ လက္က တစ္ေယာက္ကမ္းေနတာ ၿမင္တယ္မဟုတ္လား ...ၿမတ္စြာဘုရားက နတ္ၿဗဟၼာတို့ဧ။္ ခႏၶာကိုယ္သည္ ကမၼဇ ရုပ္ေတြခ်ည္းမို့ ေသလွ်င္ မီးေတာက္ သဖြယ္ ေပ်ာက္ကြယ္တတ္တာလို့ ေဟာတယ္ ....


ေဗဒင္က ယခုအထိ ေခါင္းၿပတ္ၾကိီးဟာ မပုပ္ေသးဘူး...ၿမန္မာၿပည္ကယံုၾကည္လက္ခံေနသမွ် ပုပ္မွာမဟုတ္ဘူးကြယ့္....


ေဗဒင္က ရက္ရာဇာနဲ့ ၿပႆဒါးကုိ ပဓာန ထားသကြဲ ့....

ၿမတ္စြာဘုရားက ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကို ပဓာန ထားသကြဲ ့....

ေဗဒင္က မဟာဘုတ္ကို အဓိကထား ၍ထူသကြယ့္....

ၿမတ္စြာဘုရားက သမၸတိၱေလးပါးကို အဓိကထား၍ ထူသကြယ့္ ....

ကဲ ...မဆန့္က်င္ပါလား ...ၿမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ဆန့္က်င္တာကို ယံုလွ်င္ ဘုရားတရားကို မယံုရာက်တာေပါ့....


ၿမတ္စြာဘုရားေဟာက " သေဗၺကမၼသကာသတၱာ ၊ ကမၼံသေတၱ ၀ိဘဇၹတိ " တဲ့....

ကဲ...ဘယ္မွာလဲကြယ္....နဂါးခံတြင္း က်ရင္ ပ်က္စီးတတ္တယ္လို့လဲမပါ....မသာကိုစုန္ခ်ရင္ တစ္ေလာင္းနဲ့ ကိစၥမၿပီးတတ္ဘူးလို့လဲ

မပါ.....အိမ္တိုင္ထူတာ နကၡတ္မေကာင္းရင္ပ်က္ဆီးတတ္တယ္လို့လဲမပါ....ဓမၼာ..ေသာက...အင္း၀..ရာဇာ က်လို့ပ်က္ဆီးတာလည္းမပါ....တနဂ္ေႏြ...တနလာ္..အဂ္ါ...ဆိုတာေတြဟာ ပညတ္သေက္တေတြပဲ...လူကို ေကာင္းေအာင္ ဆိုးေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး...အကုသိုလ္ကံကသာ မေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္


ဒီေတာ့ အကုသို္လ္ ဆိုရင္ ေၿမြဆိုး ကင္းဆုိးကဲ့သို့ ေၾကာက္လန့္ၿပီး ကုသိုလ္ကံကို ကၠုစၦာသယပတၱၿမားကဲ့သို့ သေဘာထား

ကာ အားကိုးၾကမွ ဓမၼံသရဏံ ဂစၦာမိမွာ မဟုတ္လား......


(ေက်းဇူးရွင္ နမၼားဆရာေတာ္ၾကီး အရွင္ဥာဏ)

No comments:

Post a Comment