Monday, April 2

Bluetooth ျဖင့္ တစ္ေယာက္ေသာသူ၏ အခ်က္လက္နွင့္ဖုနး္အလကားေခၚဆိုျခင္း

ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႕ W550i phone
သည္ W800iphone ၏ဖုန္း
အကူျဖင္႕ခိုးယူဖုန္းေျပာျခင္း
ကလိျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
အရင္ဆံုး

http://www.bluejackingtools.com
/java/blooover-ii/

ဒီလိပ္စာႏွိပ္ျပီး
ဖိုင္ကိုေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။ထို႕ေနာက္

ဖုန္းကိုကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး
၎zip file အား ဖုန္းထဲသို႕သြင္းယူပါ။
ထို႕ေနာက္ ဖုနး္အား Bluetooth ဖြင့္ပါ။
အဲေနာက္ blooverII channel ကိုဖြင့္ပါ။bluetooth scan စတင္
ဖက္သြားပါလိ့မ့္မည္။
ထို႕ေနာက္ w800iphone ကိုေရြးပါ။
Audit ကိုဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
Audit Result ရွိ အခ်က္လက္မ်ားကိုၾကည့္ရႈ
ဲဲပီး Dismiss ကိုႏွိပ္ပါ။
Quick Configuration ရွိ
Do Bluedug ကိုအမွန္ျခစ္ေပးပီး Apply ကိုနွိပ္ပါ။
BT info ေပၚလာခ်ိန္၀ယ္ Connect ကိုနွိပ္ပါ။
Inquiry Device ကိုေရြးျပီး မိမိ Hack လိုေသာ


ဖုန္းအမ်ိဳးစားျဖစ္ေသာ W800iphone ကိုေရြးျပီး
ထို႕ေနာက္


information- မိမိသည္တစ္ဖက္ေသာဖုန္း၏အခ်က္လက္ကိုၾကည့္ျခင္း
Ringing-မိမိသည္တစ္ဖက္ေသာဖုန္း၏ Ring Toneကိုေျပာင္းလဲျခင္း
call-မိမိသည္တစ္ဖက္ေသာဖုန္း၏ေဘကိုကုန္ေစျခင္းျဖင့္စကားေျပာၾကည့္ျခင္း
Change Laguage- တစ္ဖက္သူ၏ဖုနး္ဘာသာစကားကိုေျပာင္းျခင္း
Key-တစ္ဖက္သူ၏ဖုနး္အားကီးပတ္လြဲေစျခင္း
စေသာ Function ေပါင္းမ်ားစြာကိုတစ္ဖက္သူအားနစ္နာစြာ
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment